top of page

Het gezondheidsplan - Leefstijlgeneeskunde

"Therapeutische interventies van de leefstijl kunnen een bepalende invloed hebben op de gezondheidstoestand van een persoon"

bottom of page